Radio
Startside RA100 RA105 RA120 RA121 RA121B RA122 RA130B RA200 RA42 Serien 25 W B1 m/39 C Mottager 920 Omformer 102 Effektsteg RA12 Høgantenne Lading av batteri Diverse radio Batterier Felttelefon

horizontal rule

Her er info om radioene som ble brukt i sugga. Det finnes Serie 1 og Serie 2 biler. Det er en del detaljer som skiller dem. På merkeplater i min bil har jeg funnet spor av følgende radioapparater:

Antennekabler:
bulletRA12 
bulletRA42
bulletRA105
bulletRA200

antenneskilt.jpg (21304 byte)
Antenneplate på mellomvegg

 

Det er ikke trolig at alla disse radioapparater har vært  i en og samme bil. I "S467 RADIOINSTALLATIONEN I RADIOPERSONTERÄNGBIL 9151 OCH 9152" (1966) (se bilde under) kan man lese om ulike radioapparater som ble brukt sammen og hvordan de skal kobles sammen. I tillegg står det noen kombinasjoner i tilbehørsliste for RAPTG 915.

Ulike bestykninger:

 1. RA422
 2. RA422 og RA120
 3. RA422 og RA121
 4. RA422 og RA122
 5. RA422 og RA200
 6. RA200
 7. RA121
 8. RA120 og RA120 (begge kan brukes samtidig etter en tabell som står i RA120 boka)
 9. RA120 og RA121
 10. RA121 og RA122
 11. RA120 og RA200
 12. RA121 og RA200
 13. RA122 og RA200

I "S467 RADIOINSTALLATIONEN I RADIOPERSONTERÄNGBIL 9151 OCH 9152" (1956) Står det om følgende muligheter:

 1. 25 W B1 m/39 C

 2. RA100

 3. RA120*

 4. RA121

 5. RA122

 6. RA400

 7. RA500

 8. 25 W B1 m/39 C + RA100

 9. 25 W B1 m/39 C + RA120

 10. 25 W B1 m/39 C + RA121

 11. 25 W B1 m/39 C + RA122

 12. RA400 + RA100

 13. RA400 + RA120

 14. RA400 + RA121

 15. RA400 + RA122

* I serie 2 kan 2 stk RA120 monteres inn.

Hvordan min bil har vært vet jeg ikke, men det har vært feste for RA422 og feste for RA12/RA200. Jeg har fått tak i RA120, RA121, RA122 og RA200. Til daglig sitter det en RA120 og en RA200, Disse er godkjent for bruk i HMK sammenheng.

ra120_og_ra200_montert.jpg (41405 byte)

Disse frekvenser og radioer er tillatt brukt av Post og teletilsynet:

bulletRA120 30,700 kHz og 36,500 kHz i FM 5 Watt. (HMK)
bulletRA200 2845 kHz, 6775 kHz og 7305 kHz i AM 10 Watt. (HMK)
bulletRA122 kan brukes av radioamatører på kanal 30 til 50. (50.0-52.0 Mhz)
bulletRA422 kan brukes på 30,700 kHz og 36,500 kHz i FM 5 Watt. (HMK)

raptg915_b1_1956.jpg (114769 byte) raptg915_935_b1_p_1954.jpg (65707 byte)
Forskjellige utgaver av installasjon av radio

Det er også noen radioamatører organisert i Norsk Radio Historisk Forening som bruker sitt utstyr etter følgende mønster.

Frekvenser:

3,510 MHz

CW

lørdager kl. 0930

51,600 MHz

AM

mandager kl. 2100

145,550 MHz

FM

mandager kl. 2100

For mer info se http://www.nrhf.no/nrhfnett.html

 
sm-blankett_2_utg.jpg (11050 byte) sm-blankett_3_utg.jpg (11609 byte)
SM blanketter i 2 utgaver

daglig_tilsyn_radio.jpg (57992 byte)
Daglig tilsyn av radioer.

signh_1974.jpg (122054 byte) signh_1985.jpg (99567 byte) soldr_mtrl_tele_1996.jpg (116965 byte) stabslk_1969.jpg (163876 byte)
Diverse bøker opplæring og informasjon.